O Kit Dixital e os axentes dixitalizadores. As solucións dixitais de TLL Media Solutions
Abril 28, 2023
Ciberseguridad
A ciberseguridade: previr é a clave para protexer o teu negocio
Abril 28, 2023
O Kit Dixital e os axentes dixitalizadores. As solucións dixitais de TLL Media Solutions
Abril 28, 2023
Ciberseguridad
A ciberseguridade: previr é a clave para protexer o teu negocio
Abril 28, 2023
Mostrar todo

A Lei Whistleblowing: como afecta á túa empresa

Ley Whistleblowing

Se a túa empresa ten máis de 50 traballadores, interésache saber en que consiste a Lei Whistleblowing aprobada o pasado mes de marzo. O seu obxectivo é protexer ás persoas que informen sobre infraccións no ámbito laboral e evitar que sufran represalias por mor das súas denuncias.

Non cumprir coa normativa vixente pode saírche moi caro. Explicámosche que hai detrás da nova lei, que empresas deben cumprila e a que están obrigadas, e que sancións impóñense ás que non o fagan. E tamén que ten que ver coa protección de datos.

Que é e para que serve

O primeiro que has de saber é que infraccións e actos de corrupción pretende combater a Lei Whistleblowing. Entre eles, están a vulneración dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais no ámbito laboral. Así mesmo, o incumprimento das normativas de seguridade social, a comisión de delitos fiscais ou contra a Facenda Pública e a malversación de fondos públicos ou o suborno.

Estes son os seus tres grandes obxectivos:

 • Previr. Promóvese a integridade e a prevención da corrupción. A idea é fomentar a transparencia, a ética e a responsabilidade por parte das empresas e os organismos públicos. Con isto lógrase un dobre respaldo. Por unha banda, garántese a protección de quen informe sobre vulneracións e infraccións e actos de corrupción no ámbito laboral, profesional e empresarial. Por outro, asegúrase a investigación das devanditas denuncias.
 • Protexer. Establecéronse medidas de protección e garantías para os denunciantes.
 • Sancionar. Infrinxir a normativa pode ter graves consecuencias legais e económicas. As sancións son de carácter administrativo ou penal, segundo a gravidade.

Que sancións aplícanse por incumprila?

 • Multas.
 • Penas de prisión.
 • Suspensión da actividade durante un tempo ou para sempre.
 • Perda de axudas ou subvencións públicas.
 • Obrigación de restablecer o dereito vulnerado.
 • Posta en marcha de medidas de corrección.

Así mesmo, a represalia ou discriminación contra os informantes sancionarase cunha multa de ata 300.000 euros.

Afecta a Lei Whistleblowing á túa empresa?

Trátase dunha lei de obrigado cumprimento en todo o territorio español para todas as persoas físicas ou xurídicas que realicen actividades, xa sexan públicas ou privadas.

O máis importante de Lei Whistleblowing, a principal novidade, é que garante a protección dos informantes, xa sexan membros ou non do persoal. Ademais, obriga ás empresas con 50 ou máis empregados a implantar un sistema de información ou canle de denuncias. As de máis de 249 traballadores teñen ata o 13 de xuño de 2023 para poñelo en marcha. O resto (con persoais de entre 50 e 249 persoas), ata o 31 de decembro de 2023.

Que dereitos de informantes e denunciantes protexe

 • Recibir asesoramento xurídico gratuíto e especializado antes e despois de comunicar a infracción.
 • Protexer a súa identidade. Debe garantirse sempre a confidencialidade. Só se revelará a identidade se é preciso para protexer os dereitos de defensa ou os intereses xerais.
 • Acceder aos medios para facer a denuncia. As empresas han de contar cun sistema de información eficaz que permita xestionar a denuncia. Esta ha de investigarse e han de tomarse medidas con vistas a previr futuras infraccións.
 • Protexerse contra posibles represalias. Deben evitarse a discriminación, a redución de salario, o acoso laboral e mesmo o despedimento.
 • Estar informados sobre o avance das investigacións.
 • Reparar o dano moral e material no caso de que sufrisen prexuízos por mor da comunicación.
 • Colaborar na investigación. Dereito a que as empresas colaboren coas autoridades no seguimento das denuncias.

Que ten que ver a Lei Whistleblowing coa protección de datos?

Desde 2018, calquera empresa que comercialice os seus produtos ou servizos nalgún país da Unión Europea, como é o caso de España, debe estar adaptada ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD).

Con esta medida preténdese dar un maior control e seguridade aos cidadáns sobre a súa información persoal no mundo dixital. Trátase de que teñan máis dereitos á hora de decidir como queren que se traten os seus datos e como desexan recibir información das empresas.

Debes ter claro que a Lei Whistleblowing e a normativa sobre protección de datos (RGPD) son, en realidade, complementarias. E que a nova normativa contempla unha serie de medidas para garantila:

 • Confidencialidade. Tanto as denuncias como a identidade dos denunciantes han de estar protexidas en todo momento.
 • Consentimento. Os datos persoais trataranse co consentimento explícito do denunciante e só poderán usarse para os fins concretos da investigación e a denuncia.
 • Información. Hai que comunicar aos denunciantes os seus dereitos en relación co tratamento dos seus datos persoais.

No caso de que a túa empresa teña máis de 50 empregados, non cha xogues e infórmache. Contacta connosco e resolveremos todas as túas dúbidas. Chama ao +34 973 83 07 73, envía un correo a info@tllmediasolutions.com ou enche este sinxelo formulario.

Phone icon
Llamar
Contactar
WhatsApp icon
WhatsApp