Kit Digital Tll

Kit dixital

Coñece o programa

O programa Kit Dixital é unha iniciativa do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, enmarcado no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, a axenda España Dixital 2025 e o Plan de Dixitalización de Pemes 2021-2025 e financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

O seu obxectivo é dar respaldo a pemes e autónomos no seu proceso de transformación dixital.

Solucións de dixitalización

O noso Kit Dixital

A quién va dirigido

A quen vai dirixido

O programa Kit Dixital vai dirixido a autónomos e pequenas e medianas empresas pertencentes a calquera sector ou tipoloxía de negocio cuxo domicilio fiscal atópese dentro do territorio nacional español.

O seu obxectivo é dar respaldo a pemes e autónomos no seu proceso de transformación dixital para evolucionar e mellorar os seus negocios a través dunha serie de solucións dixitais postas ao seu servizo mediante axudas económicas.

Segmentos e importes

Segmentos de beneficiariosImporte máximo do kit dixital
Segmento I. Pequenas empresas de entre 10 e menos de 50 empregados 12.000 €
Segmento II. Pequenas empresas ou Microempresas de entre 3 e menos de 10 empregados6.000€
Segmento III. Pequenas empresas ou Microempresas de entre 1 e menos de 3 empregados e persoas en situación de autoemprego2.000€

En que se pode invertir o Bono Dixital

A través das subvencións recibidas pódense incorporar unha ou varias solucións dixitais, as que mellor se adapten a cada negocio, escollidas de entre as que forman parte dun amplo catálogo.

Que requisitos necesítanse para poder solicitar a axuda

  • Ter a consideración de Pequena Empresa e estar dada de alta en España.
  • Estar en situación de alta e ter a antigüidade mínima establecida en cada convocatoria.
  • Estar ao corrente das obrigacións tributarias e da Seguridade Social.
  • Non ter consideración de empresa en crise.
  • Non superar o límite de axudas de 200.000€.
  • Realizar o proxecto de dixitalización cun Axente Dixitalizador certificado.

Preguntas frecuentes

1Que se pode facer co Bono Dixital e que non
O Bono Dixital pódese trocar para adquirir un novo servizo dixital ou para mellorar un servizo dixital xa implementado, sempre que este supoña unha mellora funcional.

Non se poden contratar dúas solucións de dixitalización pertencentes á mesma categoría. Así, non é posible escoller, por exemplo, dúas solucións da categoría xestión de procesos, pero si solicitar dúas solucións que pertenzan a distintas categorías, como xestión de procesos e facturación electrónica.
2Quen pon en marcha os servizos dixitais
As solucións do Kit Dixital non poden ser postas en marcha por calquera empresa dixitalizadora senón só polos Axentes Dixitalizados acreditados.
3Cales son as funcións dos Axentes Dixitalizadores
Os Axentes Dixitalizadores adheridos ao plan do Kit Dixital son os intermediarios necesarios para que pemes e autónomos poidan acceder ao Bono Dixital e deberán acompañarlles durante todo o proceso de implementación das medidas dixitalizadoras contratadas.
4Que requisitos deben cumprir os Axentes Dixitalizadores
Os Axentes Dixitalizadores certificados polo Kit Dixital son as empresas que implementarán as solucións dixitais, conforme o acordo de prestación para solucións de dixitalización. Tamén lles orientarán na etapa previa de solicitude do Bono Dixital.

Trátase de empresas especialistas en tecnoloxías informáticas de última xeración subscritas ao programa de subvencións Kit Dixital. Para que poidan formar parte da lista de Axentes Dixitalizadores e garantir a súa profesionalidade e solvencia, esíxeselles unha experiencia que se poida comprobar de mínimo dous anos e unha facturación media anual de 100.000 euros. Máis de 10.000 Axentes Dixitalizadores acreditados están adheridos ao Kit Dixital. A lista completa está na web Acelera Peme e pódense buscar polo tipo de solución, pola provincia ou polo sector da actividade.
5Cando se cobran as axudas e quen as cobra
As axudas cóbranse unha vez que o Axente Dixitalizador xustificase a solución subvencionada. Tras recibir o aviso da aprobación do Bono Dixital, débese formalizar a proposta de acordo de Prestación de Solucións de Dixitalización, un contrato ou documento dixital que a empresa asina conxuntamente co Axente Dixitalizador. O prazo máximo para facelo é de 6 meses desde a data da notificación.

Despois, o Axente Dixitalizador deberá xustificar, en nome do beneficiario e a través dun formulario electrónico, en que se empregou o Bono Dixital. A empresa beneficiaria non recibe a contía económica de forma directa, senón un Bono dixital a trocar en solucións ou servizos concretos. Quen cobra a axuda é o Axente Dixitalizador que desenvolve a solución dixital contratada.
1Que inclúe a solución dixital "Sitio web e presenza na internet"?
Dominio (nome da páxina web). En caso de non dispoñer dun dominio, deberase incluír o alta dun novo durante un prazo mínimo de doce meses. A titularidade do dominio será na súa totalidade do beneficiario.
Aloxamento. Aloxamento da páxina web desenvolvida durante un prazo mínimo de doce meses.
Deseño da páxina web. Estrutura web cun mínimo de tres páxinas ou apartados. Considéranse páxinas ou apartados elementos como a páxina de inicio (Landing Page), a presentación da empresa, o formulario de contacto, a descrición de produtos, os datos de contacto, o mapa do sitio (Sitemap)...
Web responsive. As páxinas web deseñadas deberán adaptarse para ser funcionais en todo tipo de dispositivos.
Accesibilidade. O deseño deberá cumprir con criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1. Son un conxunto de requisitos de accesibilidade que deberán cumprir as páxinas web para garantir unha experiencia de navegación accesible a persoas con algunha discapacidade.
Autoxestionable. Deberase prover unha plataforma de xestión de contidos para que o beneficiario sexa autónomo á hora de modificar o contido das súas páxinas, sen a necesidade de recorrer ao soporte da empresa provedora.
Posicionamento básico na internet. Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.
Optimización da presenza en buscadores (SEO básico). Análise de palabras chave, SEO On-Page de dúas páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido.
Multiidioma. Páxina web preparada para multiidioma e traducida a un idioma, ademais do castelán, se así o require o beneficiario.
2Que inclúe a solución dixital "Comercio electrónico"?
Creación da tenda en liña ou e-Commerce e alta do catálogo de produtos. Produción dun catálogo mediante o alta, importación ou carga dos produtos ou artigos da empresa. Hanse de cargar polo menos 100 referencias de produtos, salvo que a empresa non dispoña deste número. Nese caso poderá ser menor.
Métodos de pago. Configuración e integración dos métodos de pago.
Deseño Responsive. A solución de ecommerce deseñada deberá adaptarse para que funcione en todo tipo de dispositivos.
Accesibilidade. O deseño deberá cumprir con criterios de conformidade de nivel AA das Pautas WCAG-2.1. Son un conxunto de requisitos de accesibilidade que deberán cumprir as páxinas web para garantir unha experiencia de navegación accesible a persoas con algunha discapacidade.
Posicionamento básico na internet. Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.
Optimización da presenza en buscadores (SEO). Análise de palabras chave, análises de competencia, SEO On-Page de dúas páxinas ou apartados, indexación e xerarquización do contido e informes trimestrais de seguimento.
Autoxestionable. Deberase prover unha plataforma de xestión de contidos para que o beneficiario sexa autónomo á hora de modificar o contido das súas páxinas web, sen a necesidade de recorrer ao soporte da empresa provedora.
Formas de envío. Configuración e integración de métodos de envío dixital e físico dos produtos comercializados polo beneficiario na tenda en liña.
3Que inclúe a solución dixital "Xestión de redes sociais"?
Social Media Plan. Definición e implementación dunha estratexia de redes sociais aliñada coa misión e visión da empresa, que sexa relevante e conecte cos seus potenciais clientes, e fidelice a aqueles usuarios que xa o sexan.
Monitorización de redes sociais. Monitorización e control periódico a través de métricas de referencia do impacto das accións, para cuantificar os resultados e comprobar se se están cumprindo os obxectivos marcados na estratexia.
Optimización da rede/Auditoría Social Media. Análise das diferentes canles sociais para poder optimizar o rendemento.
Xestión dunha rede social. Administración do perfil/usuario da empresa en, polo menos, unha rede social.
Publicación de posts semanais. Publicación dun mínimo de 4-8 entradas (posts) mensuais.
4Que inclúe a solución dixital "Presenza avanzada na internet"?
Posicionamento básico na internet. Posicionamento da información básica do negocio, contacto e perfil da empresa nos principais sites, redes de negocio ou directorios de empresas e profesionais.
Análise de palabras chave. Xestión, procura e análise de palabras chave co fin de desenvolver estratexias útiles para que os buscadores clasifiquen o contido e axuden aos usuarios para atopar resultados relevantes para as súas consultas.
Análise da competencia. Deberase realizar unha análise da competencia mensualmente para informar á empresa da súa situación fronte aos competidores.
SEO On-Page. Un servizo mínimo de dúas páxinas ou apartados SEO On-Page, optimizando a estrutura e o contido interno para mellorar a posición natural da empresa en buscadores, así como a indexación e xerarquización do contido.
SEO Off-Page. Execución de accións fose da contorna do sitio web para mellorar o seu posicionamento orgánico.
Informes mensuais de seguimento. Deberase reportar o resultado das accións executadas para xerar consciencia da evolución e a repercusión das mesmas na presenza na internet da empresa.
5Que inclúe a solución dixital "Marketplace"?
Estudo previo de alternativas e alta na plataforma. Apertura de conta e alta do perfil da empresa, pola súa conta, en, polo menos, unha plataforma de Marketplace e en, polo menos, un país.
Análise da competencia. Realización dunha investigación de mercado focalizada nas características dos competidores para mellorar o proceso de toma de decisións e alcanzar unha posición competitiva.
Deseño e definición da estratexia de negocio. Xeración da estratexia de negocio para lograr a consecución dos obxectivos desexados orientando os recursos dispoñibles cara á devandita finalidade.
Produción do catálogo de referencias. Análise das categorías para comercializar para seleccionar, polo menos, dez produtos aliñados coa estratexia de negocio, salvo que a empresa non dispoña deste número, nese caso poderá ser menor.
Creación do contido do listing. Definición de, polo menos, dez descricións do catálogo de referencias, salvo que a empresa non dispoña deste número, nese caso poderá ser menor.
Alta de referencias. Carga de, polo menos, dez referencias, e as súas respectivas descricións e fotografías, na plataforma, salvo que a empresa non dispoña deste número, nese caso poderá ser menor, acompañada pola descrición e fotografía individual de cada produto.

 
 

Solicita a túa solución dixital!

Contacta connosco e únete ao cambio dixital. Déixanos os teus datos e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

    Informámosche que os datos de carácter persoal que me proporciones enchendo o presente formulario serán tratados por TLL Media Solutions Network S.L.U. como responsable desta web. A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais que che solicitamos é para enviarche as nosas publicacións, promocións de produtos e/ou servizos e recursos exclusivos. A lexitimación realízase a través do consentimento do interesado. Informámosche que os datos que nos facilitas poderían estar situados nos servidores de 1& amp;1 IONOS España S.L.U (provedor de servidor dedicado). Ver política de privacidade de 1&1 IONOS España S.L.U. O feito de que non introduzas os datos de carácter persoal que aparecen no formulario como obrigatorios poderá ter como consecuencia que non podamos atender a túa solicitude. Poderás exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, limitación e suprimir os datos en info@tllmediasolutions.com así como o dereito para presentar unha reclamación ante unha autoridade de control. Podes consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade.