AVÍS LEGAL

TLL Media Solutions Network, S.L.U. - www.tllmediasolutions.com

TLL Media Solutions Network, S.L.U. (d'ara endavant TLL Media Solutions), amb domicili en Dr. Martí i Juliá, 17, 3r - 1ª L´Hospitalet del Llobregat, Barcelona amb CIF B99535072, posa a disposició en el seu lloc web www.tllmediasolutions.com determinats continguts de caràcter comercial i a més d'informatiu sobre les seves activitats i comercials i/o de participació.

Les presents condicions generals regeixen exclusivament l'ús del lloc web de TLL Media Solutions per part dels USUARIS que accedeixin a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web www.tllmediasolutions.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

TLL Media Solutions Network, S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Saragossa, Inscripció 1a de la fulla z-64670 foli 106 del tom 4370.

L'accés al lloc web de TLL Media Solutions implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de TLL Media Solutions no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitja utilitzar la base de dades d'articles existents en www.tllmediasolutions.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament TLL Media Solutions prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de TLL Media Solutions o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2.- TLL Media Solutions podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.- Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- TLL Media Solutions utilitzant fonts internes i externes de tal manera que TLL Media Solutions únicament es fa responsable pels continguts elaborats de manera interna.

2.2.- TLL Media Solutions es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- TLL Media Solutions informa que el lloc web www.tllmediasolutions.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de TLL Media Solutions. TLL Media Solutions utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o enllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

CUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.TLL Media Solutions podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de TLL Media Solutions.